Przeglądy budowlane Siedlce Przegląd, Powiat Siedlecki Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy silidnie i fachowo.08-110 Rzezczypospolitej 40 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Siedlce. Przeglądy roczne Siedlce, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Siedlce, ekspertyzy Zygmunt Górka sekretarz@powiatsiedlecki.pl starosta@powiatsiedlecki.pl mazowieckie 25 633-95-15

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Siedlce
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Siedlce
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Siedlce
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Siedlce
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Siedlce

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Siedlce
kontrole techniczne budynków Siedlce

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Siedlce Portal Siedlce Miasto Siedlce Przeglądy techniczne Siedlce Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku